aboutus
โพรไฟล์ QC
YOELBAER คำนึงถึงคุณภาพคือชีวิตของเราคุณภาพคือทุกสิ่ง อุปกรณ์ทุกชิ้นเราจะทำการทดสอบสามครั้งและ 24-72 ชั่วโมงการทดสอบอายุ

ด้วยระบบการจัดการคุณภาพและอุปกรณ์ควบคุมการทดสอบคุณภาพขั้นสูงเช่น“ ต่ำและสูง

การทดสอบอุณหภูมิ“,“ การทดสอบการต่อต้านการสั่นสะเทือน”, การทดสอบการกันน้ำ” และ“ การทดสอบอายุ”

นอกจากนี้เราปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ความเสถียรของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ